Sale!

35.0 $70.0 $

Kurse të Regjistruara për Maturën Shtetërore

Mësim cilësor me çmimin më të lirë në Shqipëri, 50 orë mësimore = 5000 lekë!

Çfarë përfshihet:

– Teste online të ndërtuara për çdo temë të Maturës Shtetërore 2021 (për secilën lëndë).
– 50 orë mësimore (për çdo lëndë) ku ezaurohet i gjithë Programi i Maturës.
– Mundësi për ti ndjekur videot sa herë të dëshironi.

  • Mundësi pagese me korrier me para në dorë, pa lëvizur nga shtëpia.

SHËNIM: Pagesa bëhet në dollarë nëse paguani online me PayPal (shembull: 5000 lekë = 50$).

Kurse të Maturës Shtetërore